GEO System Solutions Vietnam

CHANGE as CHANCE

About Us

GEO System Solutions Việt Nam là công ty có 100% vốn đầu tư từ tập đoàn GEO Nhật Bản.
Công ty chúng tôi phát triển, vận hành, bảo trì các hệ thống, phần mềm nội bộ của tập đoàn.
Là một thành viên trong đại gia đình GEO, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình thực hiện nghiệp vụ phát triển với tinh thần trách nhiệm cao.

Contents

News

02.11.2020
Cập nhật thông tin tuyển dụng.(Chi tiết Thông tin tuyển dụng)
21.10.2020
Cập nhật thông tin tuyển dụng.
02.07.2020
Cập nhật thông tin tuyển dụng.
16.10.2019
Công ty TNHH GEO System Solutions Việt Nam được thành lập.

Group

GEO HOLDINGS CORPORATION