GEO System Solutions Vietnam

Hoạt động

About Us

GEO System Solutions Việt Nam hợp tác cùng với tập đoàn GEO Nhật Bản để thực hiện thiết kế, phát triển, vận hành, bảo trì các hệ thống nội bộ.

Thiết kế
設計

Chúng tôi trao đổi, thảo luận với tập đoàn GEO Nhật Bản về các yêu cầu phát triển và thực hiện thiết kế hệ thống.
Các tài liệu dùng để thiết kế đều do phía Nhật Bản cung cấp nên phần lớn các tài liệu đều được viết bằng tiếng Nhật.
Kỹ sư có thể trao đổi trực tiếp với bên Nhật tùy theo năng lực tiếng Nhật của mình. Trường hợp nhân viên không biết tiếng Nhật thì có thể trao đổi thông qua comtor.

Phát triển

開発

Trong trường hợp cập nhật hệ thống đã có, công ty chúng tôi sẽ chỉ định ngôn ngữ phát triển. Còn với những dự án phát triển hệ thống mới, kỹ sư có thể lựa chọn ngôn ngữ phù hợp nhất để phát triển các chức năng được yêu cầu.
Chính vì vậy, các kỹ sư cần có kiến thức sâu trọng về các ngôn ngữ phát triển để chọn ra ngôn ngữ phù hợp phát triển dự án.
Ngoài ra, kỹ sư cũng cần chú ý về phương diện vận hành, bảo trì, thêm mới chức năng, lập trình sao cho đảm bảo tính maintain của phần mềm.

Kiểm thử

評価

Việc phát sinh lỗi trong hệ thống nội bộ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến nghiệp vụ của công ty nên kỹ sư cần thực hiện kiểm thử đầy đủ, kỹ lưỡng.
Ngoài ra, phần lớn các hệ thống được vận hành trong nhiều năm nên có thể thường xuyên được bổ sung các chức năng mới trong quá trình vận hành. Chính vì vậy, kiểm thử là một giai đoạn rất quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Vận hành, bảo trì

運用

Các hệ thống nội bộ đã phát triển cần hoạt động ổn định.
Việc không thể sử dụng hệ thống nội bộ sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghiệp vụ của công ty.
Trong quá trình vận hành, có thể phát sinh nhiều tình huống mà chúng ta không lường trước được khi thiết kế. Chính vì vậy, kỹ sư cần có vận dụng kiến thức để thực hiện bảo trì sao cho hệ thống có thể vận hành ổn định.