GEO System Solutions Vietnam

Chính sách bảo mật

Công ty TNHH GEO System Solutions Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng về thông tin cá nhân của khách hàng và coi nỗ lực bảo mật thông tin cá nhân là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để quản lý, sử dụng thông tin cá nhân một cách hợp lý trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các điều luật liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân, giúp khách hàng có thể yên tâm sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Với mục đích đó, chúng tôi đã đề ra Chính sách bảo mật về sử dụng thông tin khách hàng với nội dung như sau:

Chính sách này cùng với các chính sách bảo mật được quy định trong từng ứng dụng, website, dịch vụ do công ty vận hành (sau đây gọi tắt là “dịch vụ”), các điều khoản sử dụng dịch vụ và điều khoản, văn bản hướng dẫn liên quan, sẽ được áp dụng khi khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Điều 1: Sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân hợp lý trong phạm vi cần thiết để đạt được các mục đích sử dụng như dưới đây.

Các thông tin có được nhờ form ứng tuyển và form e-mail liên hệ (sau đây gọi tắt là “form nhập thông tin”):

【Thông tin cá nhân khách hàng nhập】
 • Họ tên
 • Địa chỉ
 • Ngày sinh
 • Số điện thoại
 • E-mail
 • Các thông tin khác khách hàng nhập vào form nhập thông tin
【Mục đích sử dụng】
 1. Xử lý nội dung liên hệ từ khách hàng
 2. Liên lạc với ứng viên, làm tài liệu tham khảo khi tuyển dụng

※ Ngoài các mục đích ghi trên, chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân sau khi nhận được sự đồng ý của khách hàng.

【Sử dụng chung】
 1. Nội dung thông tin cá nhân được sử dụng chung
  1. Thông tin cá nhân khách hàng nhập vào form liên hệ như ghi trên
  2. Nội dung khách hàng liên hệ
 2. Mục đích sử dụng chung

  Nhằm xử lý nội dung khách hàng liên hệ

 3. Phạm vi người sử dụng chung

  Công ty TNHH GEO System Solutions Việt Nam, công ty liên kết, công ty nắm giữ cổ phần

 4. Người quản lý bảo mật thông tin cá nhân khi sử dụng chung

  Công ty TNHH GEO System Solutions Việt Nam

Điều 2: Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công ty chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba trừ trường hợp nhận được sự đồng ý của khách hàng hoặc do yêu cầu pháp lý.

Điều 3: Công khai cho bên nhận ủy thác

Trường hợp chúng tôi ủy thác một phần hoặc toàn bộ nghiệp vụ và cung cấp thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết cho bên nhận ủy thác, chúng tôi sẽ ký hợp đồng bảo mật thông tin cá nhân với bên nhận ủy thác và thực hiện quản lý, kiểm tra chặt chẽ.

Điều 4: Quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân của khách hàng, thực hiện các biện pháp phòng ngừa truy cập trái phép, làm thất lạc, phá hủy, sửa đổi, rò rỉ... thông tin cá nhân. Trường hợp thu thập thông tin cá nhân thông qua internet, thiết bị di động, chúng tôi sử dụng tiêu chuẩn SSL để đảm bảo bảo mật thông tin.
*Dựa trên đặc tính truyền tin qua internet, dù sử dụng tiêu chuẩn SSL, chúng tôi cũng không thể cam kết bảo mật hoàn toàn thông tin cá nhân.

Điều 5: Cookie và Web beacon

Chúng tôi có thể sử dụng Cookie và Web beacon với mục đích đem đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng khi sử dụng, nắm bắt tình hình duyệt website của công ty. Chúng tôi không liên kết Cookie, Web beacon với thông tin cá nhân để sử dụng.
Khách hàng có thể vô hiệu hóa Web beacon bằng cách từ chối cho phép sử dụng Cookie.

Điều 6: Sửa đổi điều khoản sử dụng thông tin cá nhân (Chính sách bảo mật)

Chúng tôi có thể sửa đổi “Chính sách bảo mật” này với mục đích tăng cường bảo mật thông tin cá nhân hoặc do những sửa đổi trong văn bản hướng dẫn thi hành luật... Trong trường hợp đó, “Chính sách bảo mật” mới sẽ có hiệu lực từ thời điểm được đăng tải lên website hoặc các ứng dụng của công ty.

Điều 7: Thủ tục công khai, đính chính và đình chỉ sử dụng

Trường hợp công ty không có nhu cầu lưu trữ thông tin do yêu cầu pháp lý hoặc mục đích nghiệp vụ chính đáng nhưng nhận được yêu cầu từ khách hàng hoặc người đại diện của khách hàng, chúng tôi sẽ xử lý nhanh chóng trong phạm vi có thể. Trong trường hợp này, xin vui lòng liên hệ với Quầy thông tin.

※ Chúng tôi có thể cần xác nhận nhân thân khách hàng trong một số trường hợp trước khi xử lý yêu cầu.

※ Trường hợp công khai thông tin, chúng tôi sẽ thông báo với khách hàng bằng văn bản, điện thoại hoặc e-mail...

※ Trường hợp đính chính, đình chỉ sử dụng thông tin, chúng tôi sẽ thông báo với khách hàng bằng văn bản, điện thoại hoặc e-mail… (không phát hành giấy chứng nhận)

Điều 8: Liên hệ về sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi tiếp nhận các ý kiến đóng góp, thắc mắc liên quan đến sử dụng thông tin cá nhân qua Quầy thông tin (form liên hệ). Chúng tôi ưu tiên những trường hợp khách hàng liên hệ theo địa chỉ ghi trên website hoặc các ứng dụng khác của công ty.

Ngày 1 tháng 9 năm 2019
Công ty TNHH GEO System Solutions Việt Nam